Hur byggs flygplan

Uncategorized

Written by:

Flygplan är tekniska underverket som gör att människor i hela världen kan länkas samman på bara några timmar. Aldrig förr har fler människor än nu haft råd med att köpa flygbiljetter som tar en runt jordklotet. Anledningen till detta är både social och teknisk. Fler människor har nämligen mer pengar nu och fattigdomen har minskat. Men flygplanen har också blivit betydligt mer miljövänliga där mindre bränsle behöver användas för resor.

Vem kan bygga flygplan?

I grund och botten kan vem som helst bygga ett flygplan. Men för att kunna få flyga det över allmänheten måste flygplanet bli certifierat för allmänt bruk. Detta innebär att vem som helst kan starta ett projekt där hemma. Men det kan vara bra att ta hjälp av experter innan det påbörjas, eller i alla fall för ritningar till flygplanet. De flesta som vågar prova sig på att bygga ett flygplan brukar dock börja med modellflygplan som flygs med fjärrkontroll. Dessa är inte lika hårt reglerade och de är tillåtna att flygas i sin egna trädgård. När det kommer till stora kommersiella flygplan brukar dessa i regel utvecklas av företag som Airbus och Boeing, vilka har flera tusen anställda.

Om man har barn som är intresserade av flygplan kan det vara bra att köpa hem byggvaror från Buildor och bygga ett leksaksflygplan i trädgården. Exempelvis går det att bygga en träkoja som liknar ett flygplan.

Kommersiella flygplan

När det kommer till att bygga de allra vanligaste flygplanen i världen, exempelvis Boeing 737 och Airbus A320 är detta en lång process. Generellt sett brukar många av de nya modellerna vara baserade på äldre modeller, vilket innebär att företag inte behöver börja om från början. När de dock börjar om från början brukar processen börjas med att en prototyp byggs. Detta är i princip ett testflygplan som kan modifieras och utrustas på olika sätt. Dock görs det också olika typer av tester innan prototypen byggs, exempelvis genom modellflygplan. Dessa modellflygplan kan i sin tur testas i vindtunnlar för att forskare ska kunna se hur luftflödet omfamnar vingarna, vilket i sin tur gör att det kan flygas. På grund av att det är dyrt att utveckla flygplan innebär det att marknaden är mycket begränsad vad gäller etablerade företag.

lookout