Flygplan i filmens värld

Flygplansfilmer

Written by:

Det är ingen nyhet att de flesta människor uppskattar en riktigt bra film. Själva genren spelar egentligen ingen större roll då det är verklighetsflykten och möjligheten att leva sig in i det som utspelar sig i filmens värld som är viktig. Skräckfilmer och actionfilmer är kända för att leka med primitiva rädslor som många människor bär inom sig. En del skräckforskare menar till exempel att dessa filmer fungerar som avledare i den meningen att vår uppmärksamhet faktiskt flyttas bort från det som i själva verket skrämmer samtidigt som möjligheten att bearbeta dessa rädslor ligger i själva upplevelsen. I antikens Grekland talade man om katharsis och att människor renades från det som bekymrade dem genom medlidandet och förmågan att leva sig in i den fruktan och rädsla

som en tragedi och ett skådespel utsatte dem för. Det filmen erbjuder är en kittlande möjlighet att känna lite försiktigt på det okända och otäcka och när filmen är slut är vi åter i vår trygga miljö och adrenalinet i det fiktiva hotet omvandlas till upprymdhet istället.

Oavsett om man älskar eller hatar skräckfilmsgenren i stort utgör flygplan en oerhört intressant miljö för film i nästan vilken genre som helst. Själva flygplanet blir en isolerad liten ö högt uppe i luften där vad som helst kan hända och i många filmer är det just det som sker. Miljön spelar på rädslan och den utsatthet och respekt för elementen som alla känner tusentals mil upp i luften. Frågor som hur ett så stort föremål egentligen kan hålla sig flygande och den ständigt närvarande oron att något skulle kunna hända ligger nära till hands. Hoten i luften är många och det är erfarna regissörer och filmskapare väl medvetna om. Det har gjorts otaliga actionfilmer med flygplanskroppen som skådeplats. Flygplanskapare, terroristdåd, fruktansvärda olyckor, fraktandet av farlig last i form av våldsverkare, livsfarliga bomber eller dödliga virus är populära teman och motiv till många Hollywoodproduktioner. Det är också vanligt med krigs- och pilotfilmer där flygplan figurerar som karaktärsbyggande attribut. Få människor har exempelvis undgått filmer som “Top Gun” eller “Pearl Harbour”.

Piloten i flygplansfilmer blir ofta hjälten som nästintill osjälviskt försöker flyga det utsatta planet i säkerhet. Dramatiken i kabinen är påtaglig och passagerarna skriker när planet snabbt tappar fart. För att hålla spänningen vid liv kanske piloten tillfälligt lyckas stabilisera läget och aktivera autopiloten. Han kastar sig sedan ut i handlingen för att försöka oskadliggöra skurken eller på ett mycket heroiskt sätt komma på en mirakulös nödreparation. En manuell superflygning som bjuder på hisnande toppar och dalar men som slutligen räddar livet på nästan alla ombord bjuder Denzel Washington på i “Flight” från 2012. Som piloten Whip Whitaker lyckas han landa ett passagerarflygplan som under stark turbulens gått sönder under flygningen.

Komedier är ovanliga i flygplansgenren men de förekommer. “Titta vi flyger” från 1980 är ett ypperligt exempel på en parodi om flygplanskatastrofer. En matförgiftning slår ut hela besättningen och kvar finns den flygrädde piloten Ted som inte bara räddar alla utan vinner tillbaka kärleken.

lookout