Flygplan

Uncategorized

Written by:

Bröderna Wright hade en dröm i slutet av 1800-talet. Denna dröm resulterade i det första fungerade flygplanet som stod färdig för start under år 1903. Vi har ofta fått lära oss i skolan att det var dessa bröder som skapade den första flygmaskinen. Är det däremot hela sanningen? NEJ!

Redan på ränessansen hade konstnären Leonardo Da Vinci gjort skisser för en flygmaskin. Dock var det ingen som skulle bygga denna flygmaskin förrän långt senare. På1890-talet försökte en tysk man vid namn Otto Lillienthal bygga ett antal glidplan som till en början bara bestod utav enklare vingar. Dessa utvecklades senare till biplan. Konstruktionen liknar mer dagens glidplan där planet styrdes genom att piloten flyttade kroppen. Lillienthal dog år 1896 av eventuella skador som han fått då hans plan hade kraschat. Då hade han forskat på hur han kunde förbättra sin flygmaskin i hela fem års tid.

Han lämnade efter sig år av forskning och anteckningar som publicerades i tidningar. Detta gav utrymme för andra uppfinnare att utveckla ideér som skulle leda fram till flygplanet. I Dayton USA fick bröderna Wright höra talas om denna man och det satte deras fantasi i spinn. De läste hans forskningresultat, beställde varje bok han hade skrivit om denna uppfinning. De testade även hans uppfinning för se hur de skulle kunna utveckla den. År 1901 hade de byggt två glidplan som hade aerodynamisk styrning.

Detta innebar att man inte längre behövde styra planet genom att piloten flyttade sig under flygningen, nu hade man spakar för detta ändamål. Det fanns däremot ett problem. Vingarna orkade inte bära upp piloten och glidflygplanet och motorerna som fanns inuti. Det var en absolut nödvändighet att vingarna skulle orka bära upp planet, eftersom det skulle kunna lyfta, landa och styras åt sidorna. Om inte vingarna orkade, skulle det krascha. Därför behövdes det göras förändringar. Bröderna löste detta genom att bygga en vindtunnel där de testade olika vingprototyper.

Efter detta kunde de anpassa vingarna efter vinden. När de hade kommit fram tillår 1903 så hade de tillräckligt med material för att kunna bygga sitt motordrivna glidflygplan. Planet flögs hela fyra gånger av båda bröderna men under den fjärde flygningen tog en vindpust tag i planet och det kraschade så pass hårt att det fick fraktas tillbaka i lådor, för att aldrig flygas igen. Detta hade ingen betydelse för bröderna Wright för de var nämligen redan världskända och fick beställningar på nya flygplan.

För att bygga sådanna flygplan, behövs det stor kunskap i både matematik och teknik. Matematik är ett av de många ämnen som finns på högskoleproven idag. Bröderna Wright var inte utbildade ingengörer på sin tid men de ägnade sig säker åt en hel del matematik och uträkning för att kunna bygga dessa plan på bästa sätt.

lookout