Flygplan och flygets grunder

Uncategorized

Written by:

Flygplanet var länge något som verkade svårt att bygga och få att fungera men tidigt under 1900-talet, närmare bestämt år 1903, så lyckades två bröder i USA att bygga ett flygplan som faktiskt flög. Många hade försökt förverkliga drömmen om att flyga likt en fågel med vingar i luften men när bröderna Wilbur och Orville Wright äntligen lyckades så var det ett stort steg och en milstolpe för människan.

Sedan dess har flygplanen på drygt 100 år utvecklats mycket. Tidiga flygplan använde sig av en propeller för att få upp hastigheten och en motor drev propellern så att den snurrade. Propellern drev flygplanet framåt. Men för att ett flygplan faktiskt också ska lyfta och få luft under vingarna så behövs även något annat, nämligen en slags kraft som för planet uppåt och får planet att flyga. Det hela bygger på en i grunden ganska enkel princip: vingar behövs.

Vingar är nyckeln till att erövra luftrummet, utan vingar så kan inte ett flygplan flyga särskilt länge (undantaget är raketer, missiler och jetbälten av olika slag som ju också flyger men de går ej att jämföra med ett flygplan riktigt, de går till exempel inte att styra i samma utsträckning). Flygplanets vingar är konstruerade för att mer luft ska passera under vingen än ovanför vingen. En vinge brukar vara mer platt på undersidan och kurvig på ovansidan. Det gör att luftens tryck ökar underifrån. Undertill blir det mer luft som pressar upp planet i luften. Ovanför vingen blir det mindre luft när luften passerar i långsammare takt.

För att det hela ska fungera och luft ska passera i olika snabb takt så behöver man få upp farten också så att planet rör sig fort, sedan så kan man lyfta från marken, även om det gäller en stor jumbojet från Boeing eller Airbus. Om flygplanet inte håller farten uppe så förlorar flygplanet sin lyftkraft så det gäller att flygplanets motorer fungerar, annars behöver ett plan dyka för att behålla sin hastighet. Ett flygplan på hög höjd som står still råkar ut för något som kallas för “Stalling” om det flyger för långsamt. Det blir ungefär som en sten i luften som saknar lyftkraft och börjar falla rakt ner. Därför är det att föredra att dyka i en viss vinkel med ett “stallande” flygplan framför att falla mer fritt.

Tidigare drevs planens motorer av en eller flera propellermotorer. Det fanns flera nackdelar med det. Under första världskriget kunde propellrar gå sönder av planets egen kulspruta. En jetmotor på ett flygplan var nåt som utvecklades under sent 1930-tal och de första jetplanen flög under andra världskriget. De var betydligt snabbare.

Till ett flygplan behövs det förstås också reservdelar. Flygplan är avancerade och de består av betydligt fler komponenter än till exempel en cykel. Därför kan det även behövas betydligt fler olika reservdelar än de reservdelar skoter behöver. Flygplan är komplicerade konstruktioner och de görs inte i så många exemplar så det går inte att producera en massa reservdelar. Det gör i sin tur att volymerna blir lägre och kostnaderna per reservdel skjuter i höjden.

lookout