Köra bil på en flygplats

Uncategorized

Written by:

På en flygplats är det inte bara flygplan som kör runt på platta, taxibanor och rullbanor. Den som flugit någon gång vet också att det finns ett stort antal andra fordon som befinner sig på airside, alltifrån arbetsmaskiner, snöplogar, avisningsfordon, pushbacktruckar till små personbilar, antingen flygplatsens egna eller besökande.

Fordonstillstånd och körtillstånd

För att få köra på airside behöver man både ett körtillstånd för föraren och ett fordonstillstånd för fordonet. Fordon som hör till flygplatsen och regelbundet körs på airside har långvariga fordonstillstånd. Men det går även att köra på airside med en snygg mini cooper eller annan privatbil. Det är dock inte bara att köra in hur som helst utan en mini cooper behöver, liksom alla andra icke behöriga fordon, ett besökstillstånd för fordon och förare och både bil och förare måste eskorteras, dvs övervakas inom synhåll, av behörig personal under hela besöket.

Trafikregler på airside

Vid körning på airside gäller liknande trafikregler som i vanlig vägtrafik, men med några tillägg. Det första som är viktigt är att hålla reda på är vilka färgmarkeringar som gäller för vilken sorts trafik. För biltrafik på airside gäller vita linjer. Gula linjer gäller flygplan och röda linjer ska man inte ens köra i närheten med en bil då det är områden som måste vara hinderfria för flygtrafik. Det är inte tillåtet att köra i närheten av manöverområdet, dvs taxibanor och rullbanor, utan särskilda försiktighetsåtgärder och tillstånd samt ständig kontakt med tornet. Intrång på bana kan orsaka allvarliga tillbud och ibland till och med olyckor.

Högerregeln gäller, förutom om det kommer ett flygplan, vilket ibland sker då vägen in till hangaren kan korsa bilvägen. Flygtrafik har alltid företräde, oavsett vilket håll de kommer ifrån. Överhuvudtaget ska extra försiktighet användas i närheten av flygtrafik och även i närheten av hangarer och vid pirer där det sker ständiga transporter av mat, bränsle, vatten, bagage. Ibland förekommer även gående passagerare vid bilvägarna längs terminalen.

Viktigt är också att ha koll på ljussignaler, särskilt i dimmigt eller dåligt väder då s.k. LVP, low visibility procedures, inträder. Områden som normalt får beträdas kan då stängas av för extra säkerhet.

Hastighetsgränser

Vilka hastighetsgränser som gäller varierar från flygplats till flygplats och även inom flygplatsens område. I närheten av terminaler och områden där risk för korsning med flygtrafik finns brukar hastigheten vara 30 km i timmen, ibland ned till 15 km/h. På vägarna runt banorna där det inte är någon gångtrafik, lastning eller flygtrafik, kan hastigheten tillåtas vara högre. Hastighetskontroller sker löpande och överträdelser leder till att körtillståndet dras in. Airside är väl övervakat både med systemlösningar och fysiska kontroller.

lookout